HOME  |  NETHERLANDS  |  GERMANY  |  AUSTRIA  |  CYPRUS

 

Welkom bij de MI-Tale Beeldbank


Met behulp van het onderstaande formulier kunt U meerdere afbeeldingen uploaden die in het MI-Tale spel voor mensen met dementie kunnen worden gebruikt. Selecteer een categorie, een tijdvak, een land en geef eventueel een korte toelichting op het beeldmateriaal dat u ons toestuurt.


We danken u van harte voor uw medewerking!

 

  • MI-Tale
FORMULIER

Wij vragen u uw beeldmateriaal zo veel mogelijk te specificeren en eventueel te voorzien van een korte toelichting.

This field is mandatory.
This field is mandatory.

____________________________________________________________________________________________________________________________

This field is mandatory.
This field is mandatory.

____________________________________________________________________________________________________________________________

This field is mandatory.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ik verklaar hierbij dat ik de auteursrechthebbende ben van het beeldmateriaal dat ik indien bij het MiTale project en zijn partners. Hierbij geef ik mijn toestemming aan het MiTale-project en zijn partners en agenten om dit beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, tentoon te stellen en te distribueren, op enigerlei wijze en media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden, voor alle doeleinden. Ik ben de enige schepper van het beeldmateriaal en heb het wettelijke recht en de bevoegdheid om zulk een vergunning te verlenen.

This field is mandatory.

Neem onderstaande verificatiecode over en druk op SEND om uw beeldmateriaal naar ons te versturen.

Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA